0

Bestand: /var/www/vhosts/donerenaangoededoelen.nl/httpdocs/Data/Functions/Mollie/API/Client.php
Regelnummer: 412
Melding: Unable to communicate with Mollie (28): Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received.

Mogelijk nuttige informatie:

uri een-vermogensfonds-iets-voor-u/
empty
empty
empty
USER donerenaan
HOME /var/www/vhosts/donerenaangoededoelen.nl
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_URI /een-vermogensfonds-iets-voor-u/
REQUEST_METHOD GET
REDIRECT_URL /een-vermogensfonds-iets-voor-u/
REDIRECT_QUERY_STRING uri=een-vermogensfonds-iets-voor-u/
SCRIPT_FILENAME /var/www/vhosts/donerenaangoededoelen.nl/httpdocs/index.php
SERVER_ADMIN root@localhost
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /var/www/vhosts/donerenaangoededoelen.nl/httpdocs
REQUEST_SCHEME https
DOCUMENT_ROOT /var/www/vhosts/donerenaangoededoelen.nl/httpdocs/
REMOTE_ADDR 3.236.13.53
SERVER_PORT 443
SERVER_ADDR 37.97.231.106
SERVER_NAME donerenaangoededoelen.nl
SERVER_SOFTWARE Apache
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Tue, 15 Jun 2021 03:18:15 GMT
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_CONNECTION close
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL /internal-nginx-static-location
HTTP_X_REAL_IP 3.236.13.53
HTTP_HOST donerenaangoededoelen.nl
proxy-nokeepalive 1
HTTPS on
PERL5LIB /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins
UNIQUE_ID YUvlqG73PYUbrmpJx8TKRwAAAA0
REDIRECT_STATUS 200
REDIRECT_HTTPS on
REDIRECT_PERL5LIB /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins
REDIRECT_UNIQUE_ID YUvlqG73PYUbrmpJx8TKRwAAAA0
FCGI_ROLE RESPONDER
PHP_SELF /index.php
starttime 1632363944.3756
timings Array ( [template] => 0.0021140575408936 )
with Array ( [title] => Een vermogensfonds: iets voor u? [alias] => page_84 [header] => https://donerenaangoededoelen.nl/media/Publicaties/header_84.jpg [logo] => [id] => 84 [page_title] => Luuk van Term, partner Beter Geven [street] => Koninginnegracht 15 [pc] => 2514 AB [city] => Den Haag [tel] => [fax] => [email] => info@betergeven.nl [twitter] => @BeterGeven [is_publicatie] => 1 [is_aanbeveling] => 0 [content] =>

Een vermogensfonds: iets voor u?

De huidige crisis legt een groot aantal noden in onze samenleving bloot. Armoede, eenzaamheid, discriminatie, werkloosheid, milieuvervuiling: grote maatschappelijke vraagstukken die om flinke investeringen vragen om op te lossen. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen dragen daar allemaal hun steentje aan bij. Wellicht overweegt u nu ook om een deel van uw vermogen structureel in te zetten voor het algemeen maatschappelijk belang. En denkt u aan een eigen stichting. Als u overweegt om zelf een stichting op te richten, bereid u dan goed voor.

 

Heeft u een omvangrijke erfenis ontvangen? Wilt u na een succesvolle carrière uw verworven vermogen delen? Geeft u al vaak aan goede doelen? Of krijgt u geregeld verzoeken van mensen in uw omgeving om hun projecten te steunen? Dan kunt u uw ‘eigen’ vermogensfonds oprichten. Een vermogensfonds is een stichting die uit de opbrengst van het eigen vermogen maatschappelijke doelen ondersteunt. De steun is ‘ten algemene nutte’ bedoeld en kan naar individuen, projecten en organisaties gaan.

 

Persoonlijke ambitie

Het inzetten van geld voor algemeen nut is altijd iets persoonlijks. U bepaalt als schenker immers helemaal zelf welk deel van het vermogen u beschikbaar stelt, voor welk doel en op welke manier. Bij de afweging om een vermogensfonds op te zetten, is de centrale vraag: “Hoe kan het vermogensfonds de grootste meerwaarde creëren, gelet op wat u weet van uw passies, deskundigheid en middelen, van wat andere fondsen al doen en van de problemen die u wilt aanpakken?”

 

Om dat te kunnen bepalen, moet u een beeld krijgen van wat er al gebeurt. Welke partijen zijn reeds actief op uw terrein? Wat willen die bereiken? Is enige vorm van samenwerking mogelijk? Het is raadzaam eens te gaan praten met filantropische instellingen en adviseurs die ervaring hebben opgedaan op uw terrein. Op basis van deze gesprekken kunt u zelf bepalen wat de meerwaarde en het onderscheidend vermogen van het vermogensfonds zou kunnen zijn.

 

Daarnaast dient u ook naar uw eigen capaciteiten en wensen te kijken. U zou zich bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen stellen.

 

Heb ik voldoende vermogen om mijn doelstellingen te verwezenlijken?

Schenken is al lang niet meer een privilege van de superrijken. Desondanks heeft een zelfstandige stichting voor het realiseren van haar doelstelling een aanzienlijk vermogen nodig, zeker als ervoor wordt gekozen om alleen de opbrengsten van het vermogen te benutten. Eventueel kunt u er ook voor kiezen om een hybride fonds op te zetten: het beschikbare budget bestaat dan niet alleen uit (het rendement van) het door u geschonken vermogen, maar ook uit bijdragen van particulieren, bedrijven en loterijen. Daarmee wordt het fonds deels fondsenwervend en is het zaak rekening te houden met allerlei bijkomende aandachtspunten, zoals keurmerken, transparantie-eisen etc.

 

Hoe ziet het vermogensfonds er op de langere termijn uit?

Als u op de langere termijn wilt ondersteunen, dan is een eigen stichting een goede keuze. Maar steeds vaker worden vermogensfondsen opgericht die voor een bepaalde termijn bestaan. Het vermogen van deze ‘limited life foundations’ moet na een bepaalde tijd aan het goede doel zijn besteed, bijvoorbeeld omdat het maatschappelijk probleem nu urgent is en actie op korte termijn vereist. Voor deze vorm wordt ook gekozen als schenkers hun kinderen niet willen belasten of zelf slechts beperkte tijd beschikbaar hebben.

 

Heeft u de tijd en energie om een vermogensfonds te besturen?

Wilt u alleen geld geven, of ook ervaring, tijd, kennis en uw netwerk inbrengen? Terwijl een schenking aan een bestaande instelling eerder een passief karakter heeft, betekent een eigen vermogensfonds dat u zich (als bestuurder) actief gaat inzetten voor een bepaald doel. Dat vergt betrokkenheid, tijdsinvestering en verantwoordelijkheid. U als oprichter kunt als bestuurder of als manager aan de slag, maar het is ook een optie om helemaal geen functie binnen de stichting te vervullen en het werk geheel aan anderen over te laten.

 

Aan de slag

De meeste vermogensfondsen in Nederland hebben als rechtsvorm de stichting gekozen. Een filantropisch fonds heeft immers geen winstoogmerk. In de statuten van de stichting dient u onder meer de doelstelling van het fonds op te nemen. Formuleer die zo breed mogelijk: zo houdt u – zeker in het begin – voldoende handelingsruimte om uiteenlopende initiatieven te ondersteunen. Als u besluit om een deel van uw vermogen over te hevelen naar een (nieuwe) stichting, realiseert u zich dan dat u als oprichter geen eigenaar meer van het vermogen bent: het bestuur is eindverantwoordelijk.

 

U kunt er vervolgens voor kiezen om de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan te vragen bij de Belastingdienst. ANBI’s kunnen namelijk gebruikmaken van fiscale voordelen. Zo zijn giften aan en van een ANBI geheel vrijgesteld van schenkbelasting. ANBI’s zijn instellingen die zich voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut. Voor vermogensfondsen betekent dit dat tenminste 90% van de uitkeringen of bestedingen van het fonds ten goede moet komen aan het algemeen nut. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling dus een algemeen belang en geen particulier of individueel belang dienen.

 

Als ANBI heeft u ook verplichtingen. Zo dient u onder meer een beleidsplan te publiceren. Hierin legt u vast waar de stichting voor staat en wat de ambities zijn. Het plan moet inzicht geven in:

  • •de werkzaamheden die de instelling verricht;
  • •het beheer van het vermogen van de instelling;
  • •de besteding van het vermogen van de instelling;
  • •en als u ook gaat fondsenwerven: de manier waarop de instelling geld werft.

 

Het oprichten van een eigen vermogensfonds zal u ongetwijfeld veel voldoening en plezier geven. Maar het kan ook veel werk zijn. Het is dan ook zaak om goed beslagen ten ijs te komen.

 

Voor advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een geefstrategie en/of het oprichten van uw eigen vermogensfonds of corporate foundation kunt u terecht bij Beter Geven. Via een online sessie staan wij u graag bij. Kijk op onze vernieuwde website wat wij voor u kunnen betekenen: www.betergeven.nl

[previousItem] => Array ( [id] => 81 [title] => Armoede en kansenongelijkheid in Nederland [tabblad_title] => [slug] => armoede-en-kansenongelijkheid-in-nederland [alias] => [method] => Subpage@Standard [page_title] => Alliantie Kinderarmoede Nederland [content] =>

Armoede en kansenongelijkheid in Nederland

 

Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld. Toch groeit één op de twaalf kinderen in Nederland op in armoede (CBS, 2019). Om het wat dichterbij te brengen: dat zijn gemiddeld twee leerlingen in elke klas. Daarbij geldt natuurlijk dat de ene school, wijk of stad meer kinderen in armoede telt dan de andere, maar armoede kan overal voorkomen. Relatief gezien lopen kinderen van alleenstaande ouders, vluchtelingen, ouders met een migratieachtergrond of met een uitkering, laaggeletterde ouders en/of ouders met een licht verstandelijke beperking het grootste risico op armoede. Armoede onder werkenden komt steeds vaker voor. Denk aan flexwerkers en mensen met een slecht betalend beroep, zoals bijvoorbeeld in de horeca, de retail of de schoonmaak. Ook onder zzp-ers blijkt veel sprake te zijn van stille armoede (CBS, 2019).

 

Armoede is een relatief begrip. Extreme armoede bestaat niet in Nederland. Kinderen zullen in Nederland niet snel omkomen van de honger. Wel zijn er kinderen die zonder ontbijt of lunch naar school gaan. Vaak kunnen kinderen die opgroeien in armoede niet meedoen aan sportieve en culturele activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren voor onze jeugd. Ook groeien zij vaker op in buurten met minder voorzieningen. Deze combinatie van factoren zet de ontwikkeling van deze kinderen onder druk (Hoff, 2017; Jungman & Madern, 2017; Kinderombudsman, 2017). 

 

Armoede brengt veel stress met zich mee voor ouders én kinderen, vooral als er sprake is van schulden. Deze stress leidt ertoe dat ouders minder aandacht hebben voor (de ontwikkeling van) hun kind en minder verstandige beslissingen nemen. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van ons brein heeft inzichtelijk gemaakt dat financiële stress een dusdanig beslag legt op onze hersencapaciteit dat we hierdoor minder goed in staat zijn om te redeneren vanuit een lange termijn perspectief (Mani, Mullainathan, Shafir & Zhao, 2013; Blair & Cubele Raver, 2016).  Als gevolg van stress verliezen we domweg het overzicht en gaan we allemaal minder slimme dingen doen.

 

Uit onderzoek van het Center on the Developing Child van Harvard blijkt dat opgroeien in chronische stress ook negatieve invloed heeft op de hersenontwikkeling van kinderen. Kinderen die opgroeien in armoede ontwikkelen minder sterke zogenaamde levensvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je op jonge en latere leeftijd nodig hebt om doelgericht gedrag te vertonen. Om regie te voeren op je eigen leven. Denk hierbij aan vaardigheden als plannen maken, organiseren, doorzetten en emoties en verlangens reguleren. Vaak betekent opgroeien in armoede dat de dynamiek van armoede wordt overgedragen van ouder op kind. Heel concreet: een kind dat meer dan de helft van zijn of haar kindertijd in armoede leeft, heeft meer dan 40 procent kans om ook in armoede te leven wanneer hij of zij 35 jaar is (Carr & Weimers 2016).

 

Wanneer armoede wordt overgedragen van ouder op kind spreken we van intergenerationele armoede. Als gezinnen als gevolg van omstandigheden in armoede raken, zoals nu als gevolg van de coronacrisis, spreken we van situationele armoede (Payne, 2005). Hoewel gezinnen in situationele armoede vaak over meer vaardigheden, opleiding en relaties beschikken dan gezinnen in intergenerationele armoede, wordt ook van deze kinderen de ontwikkeling bedreigd. De verwachting is dat het aantal gezinnen in situationele armoede zeer sterk zal toenemen als gevolg van de aankomende economische recessie. Ouders die al langere tijd in armoede leven maar ook ouders die nieuw in armoede raken, houden dit uit schaamte vaak zo lang mogelijk stil. Soms is situationele armoede van tijdelijke aard. Maar net zo vaak leiden kleine schulden in vliegende vaart tot grotere en onbeheersbare schulden. Deze gezinnen hebben geen ‘oefening’ in het leven in armoede en weten vaak nog onvoldoende de weg naar ondersteunende instanties. Daarbij geldt dat situationele armoede over het algemeen minder herkend wordt dan intergenerationele armoede.

 

Wie armoede wil doorbreken op de lange termijn, moet meer doen dan compenseren. Ofwel: meer doen dan kinderen voorzien van spullen. Niet dat spullen niet belangrijk zijn. Voeding, kleding, digitale leermiddelen, een fiets, cadeautjes voor een verjaardag en een week op zomerkamp zijn belangrijke zaken om kinderen in armoede van te voorzien. Ze verzachten. Ze voorkomen sociale uitsluiting en bieden kansen om talent te ontdekken en potentieel te benutten. Maar wie kijkt naar de langere termijn, investeert naast spullen in het verminderen van stress in het gezin en in het vergroten van de sociale en financiële weerbaarheid van kinderen. Het eerste vraagt een zogenaamde systeeminterventie: het sociaal minimum moet omhoog zodat ook gezinnen in armoede ‘het kunnen rooien’ en het vraagt van instanties en professionals dat zij meer ‘stress-sensitief’ werken. Ofwel dat zij rekening houden met het (verander)vermogen van mensen die te maken hebben met chronische (geld)stress. Het tweede vraagt van ons dat we kinderen in armoede ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling van verschillende soorten ‘kapitaal’.

 

Door kinderen in aanraking te brengen met realistische rolmodellen, vergroot je bijvoorbeeld hun sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal. Door kinderen een prettige huiswerkplek te bieden, investeer je in hun academisch kapitaal. Door kinderen financiële educatie te bieden, vergroot je hun maatschappelijk kapitaal. Zo zijn er kansen zat om kansenarmoede te bestrijden en kinderen die opgroeien in armoede in staat te stellen de cirkel te doorbreken.

 

 

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede (opgericht in 2019) verbindt ruim 240 publieke en private partijen rondom één doel: in 2030 is in Nederland geen kind meer de dupe van armoede. De Alliantie ondersteunt en stimuleert een effectieve aanpak van kinderarmoede op de korte, middellange en lange termijn door

  • het onderwerp armoede op kleine en grote (beleids-)agenda’s te zetten;
  • slimme verbindingen te leggen tussen partijen & sectoren;
  • kennis van en ervaring met impactvolle interventies te delen.

Meer weten of partner worden van de Alliantie? www.alliantiekinderarmoede.nl

[keywords] => Kinderarmoede, Alliantie Kinderarmoede, Nederland, armoede, onderzoek, Kinderombudsman, [description] => Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in een mix van armoede en andere problemen hun leven een 5,5 geven, ten opzichte van de gemiddelde 7,5. [street] => [pc] => [city] => [tel] => [fax] => [email] => [twitter] => [parent] => 0 [status] => 1 [publicatie] => 1 [sitemap] => 1 [cache] => 1 [removable] => 1 [content_locked] => 0 [volgorde] => 0 [publicatie_volgorde] => 0 [persbericht] => 0 [persbericht_volgorde] => 0 [aanbevelingen] => 0 [aanbevelingen_volgorde] => 0 [removed_at] => ) [nextItem] => Array ( [id] => 85 [title] => Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje [tabblad_title] => [slug] => ieder-kind-verdient-een-verjaardagsfeestje [alias] => [method] => Subpage@Standard [page_title] => Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes [content] =>

Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje 

 

Elk jaar krijgen duizenden kinderen in Nederland geen kinderfeestje. Juist wanneer het thuis moeilijk is verdient een kind de positiviteit van een eigen kinderfeestje.

Wel jarig, geen kinderfeestje? Daar willen wij iets aan doen! Helpt u ons?

 

Meer dan 300.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede. Hun ouders of verzorgers hebben geen geld voor het geven van een verjaardagsfeestje of om te trakteren op school. Dat zijn op de basisschool gemiddeld 3 kinderen per klas.

Een Uitgesteld Kinderfeestje is een kinderfeestje dat wij faciliteren en organiseren voor kwetsbare kinderen (groep 2 t/m 8) die langdurig in armoede opgroeien en zonder onze tussenkomst geen kinderfeestje kunnen vieren.

Deze kinderen zien dat klasgenoten wél een verjaardagsfeestje geven. Zij horen op school de mooie verhalen en willen ook zo blij zijn. Uitkijken naar hun verjaardag, zonder buikpijn en spanningen. Met hun vriendjes hun verjaardag vieren, want dat is een traditie in Nederland! Alleen kunnen zij geen feestje geven. Mede daardoor worden zij vaak zelf ook niet uitgenodigd voor een feestje. Kinderen worden snel buitengesloten als zij niet mee kunnen doen met de groep.

Daarom zet Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes zich in voor deze kinderen. Zodat ook zij naar een bijzondere dag kunnen uitkijken en mooie herinneringen kunnen maken. In het middelpunt staan, stralen. Met vriendjes/vriendinnetjes uit de klas.

Dat doen we door met vrijwilligers door het hele land kinderfeestjes te organiseren, in samenwerking met diverse professionele feestlocaties. Zoals klimbossen, sportaccommodaties en speeltuinen. In de winter faciliteren we bijvoorbeeld ook schaatsfeestjes zodat deze kinderen ook eens kunnen schaatsen. We stimuleren kinderen om met hun feestje iets te doen dat ze nog nooit eerder hebben gedaan.

Onze feestthema’s zijn: sport, cultuur, natuur, techniek en creatief. Alle feestjes vinden buitenshuis plaats, omdat thuis organiseren vaak niet mogelijk is. Bovendien nemen we zo ook de ouders een zorg uit handen: ook zij kunnen genieten!

Via een zorg- of hulpverlenende organisatie kunnen kinderen uit de doelgroep bij ons worden aangemeld. De afgelopen jaren maakten we al heel veel kinderen, verspreid over het hele land blij!

Wilt u meer resultaten van ons lezen? Kijk dan op onze website en lees bijvoorbeeld ons laatste jaarverslag. Uw steun is hard nodig om deze kinderen een onvergetelijk verjaardagsfeestje te bezorgen Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes zet zich in voor deze kinderen en bekostigt de feestjes vanuit donaties en schenkingen. Wilt u ook bijdragen? Privé, met uw bedrijf of club? Uw bijdrage is van harte welkom.

Handig om te weten: wij beschikken over de ANBI status. Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijk om aan ons te doneren. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst. Contact Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Beeklustweg 30

7335JD Apeldoorn +31(0)6 3084 9896

www.uitgesteldekinderfeestjes.nl

info@uitgesteldekinderfeestjes.nl

IBAN: NL52INGB0007480888

[keywords] => Kinderarmoede,kinderfeestjes,kinderen,Alliantie Kinderrmoede Nederland, steunen, doneren, nalaten [description] => Elk jaar krijgen duizenden kinderen in Nederland geen kinderfeestje. Juist wanneer het thuis moeilijk is verdient een kind de positiviteit van een eigen kinderfeestje. Wel jarig, geen kinderfeestje? Daar willen wij iets aan doen! Helpt u ons? [street] => Beeklustweg 30 [pc] => 7335JD [city] => Apeldoorn [tel] => 06-30849896 [fax] => [email] => info@uitgesteldekinderfeestjes.nl [twitter] => [parent] => 0 [status] => 1 [publicatie] => 1 [sitemap] => 1 [cache] => 1 [removable] => 1 [content_locked] => 0 [volgorde] => 0 [publicatie_volgorde] => 0 [persbericht] => 0 [persbericht_volgorde] => 0 [aanbevelingen] => 0 [aanbevelingen_volgorde] => 0 [removed_at] => ) [mob] => [website] => [this_url] => http://donerenaangoededoelen.nl/een-vermogensfonds-iets-voor-u/ )
402  
403          $this->last_http_response_status_code = (int) curl_getinfo($this->chCURLINFO_HTTP_CODE);
404  
405          if (curl_errno($this->ch))
406          {
407              $message "Unable to communicate with Mollie (".curl_errno($this->ch)."): " curl_error($this->ch) . ".";
408  
409              curl_close($this->ch);
410              $this->ch NULL;
411  
412              throw new Mollie_API_Exception($message);
413          }
414  
415          if (!function_exists("curl_reset"))
416          {
417              /*
418               * Keep it open if supported by PHP, else close the handle.
419               */
420              curl_close($this->ch);
421              $this->ch NULL;